Non-woven/fibertapet

publisert 22.11.2019, sist endret 09.01.2023

Non-woven/fibertapet er den vanligste tapettypen og har mange gode egenskaper. Fibertapeter er formstabile og lett å sette opp. Tapetet har flott trykk med god fargegjengivelse og dybde i fargene.  

Fakta om fibertapet

 • Egner seg i de fleste tørre rom
 • Formstabile under montering
 • Har høy rivestyrke
 • Enkel montering; limet påføres veggen og tapetet settes kant-i-kant
 • Avtørkbare/vaskbare
 • Mange pris- og kvalitetsklasser 

 

Hvor brukes fibertapet

Fibertapet har mange bruksområder, sjekk produktets merking og produsentens angitte bruksområder.     

 • Fibertapet er egnet i alle tørre rom
 • Bør ikke utsettes for hard slitasje
 • Noen typer kan lett få flekker
 • For å tåle montering i kjøkken, entré og offentlige rom bør tapetet være merket med tre vaskebølger
 • For å bedre flekk- og slitasjemotstanden kan enkelte typer overlakkeres med en klar, vanntynnet lakk. (Sjekk med leverandøren)


 

 

 

Produktegenskaper for fibertapet

Non-vowen/fibertapet er mest vanlige tapettypen i dag. Årsaken er at den er enkel å sette opp: Limet smøres direkte på veggen, skjøtene kryper ikke, og tapetet tåler ganske mye håndtering under oppsetting uten å bli skadet. 

Fibertapet er en kombinasjon av cellulose og polyester. Cellulose fremstilles av trefibre, mens polyester er en kunstfiber.

Illustrasjon: I overflaten kan fiberstrukturen være synlig.

Fordelene med fibertapet er formstabilitet og styrke. Materialet sveller ikke ved kontakt med fukt fra limet. En høyere andel polyesterfibre, gir et sterkere og mer stabilt tapet. Vekten og tykkelsen har også innvirkning på kvaliteten. Derfor er et tyngre fibertapet, med en større andel polyesterfibre, sterkere og mer formstabilt ved montering og bruk.

Fibertapet selges normalt på rull med ca. 53 centimeters bredde, men finnes også i bredere varianter og som metervare. 

Fibertapeter kjennetegnes av flott trykk, med god fargegjengivelse og dybde i fargene. På tyngre fiberkvaliteter, med et større polyesterinnhold, kan man trykke mer farge og bruke flere ulike farger. 

Fibertapetene har en myk og behagelig overflate. Fibertapeter finnes både som ensfarget og mønstret tapet, med matte og blanke, slette eller teksturerte overflater. Overflaten kan også være belagt med folie, perler, glass eller ha blitt påført trykkfarge og lakk.

Illustrasjon: Overflaten på et non-woven-tapet kan være belagt med glitter, perler og annet som gir en dekorativ effekt.

Fibertapeter er diffusjonsåpne, noe som kan være et pluss for inneklimaet. Fibrene er ikke vevd, men bakt sammen til et materiale som har høy rivestyrke og er tykt og stabilt å arbeide med.

Ved oppussing bestemmer overflaten om tapetet må fjernes eller kan overflatebehandles uten ytterligere inngrep. 

Slik settes fibertapet opp

Fibertapetene er enkle å sette opp fordi de settes opp ved at limet påføres veggen. Tapehøydene skal ikke forfuktes. 

Tapethøydene holder seg formstabile under monteringen og tørk. Det vil si at de ikke strekker seg ved kontakt med fukten i limet. En kan lett foreta justeringer under arbeidet.

Fibertapet settes opp kant-i-kant, uten overlapp. Noen fiberoverflater kan få skjolder av limsøl, og derfor skal en unngå limsøl skjøter. Sjekk produsentens anvisninger før montering.

Illustrasjon: Montering kant-i-kant

Ved oppsetting av fibertapet som leveres som metervare, og ved ekstra brede tapeter, må spesielle hensyn tas. Sjekk nøye med leverandørens anvisninger. For denne typen anbefales ofte oppsetting med overlapp og dobbeltskjæring, samt montering i omvendt rekkefølge.


Illustrasjon: Ved oppsetting med overlapp, skjæres gjennom begge høydene, og overskytende fjernes. 

Tunge kvaliteter kan kreve spesalllim.

Kommer det lim på overflaten, må det fjernes umiddelbart med rent vann og fuktig svamp.

Slik rengjøres fibertapet

Tapetene skal være merket med vaskesymboler. To vaskebølger betyr at overflaten kan avtørkes lett med fuktig svamp, mens tre vaskebølger at betyr kan den rengjøres med mildt såpevann.


Illustrasjon: Graden av vaskbarhet vises med antallet vaskebølger. 

Fibertapet skal rengjøres med rent vann og myk svamp. Ved bruk av mikrofiberklut skal det brukes en type som er beskrevet til denne typen overflater.  

Illustrasjon: Tapetoverflaten rengjøres med rent vann og myk svamp. 

Vaskbarheten varierer med kvaliteten. De fleste typene er avtørkbare, men kan være ømfintlige for fett.

innhold