Faktaark for tapetkjøper

publisert 17.01.2023, sist endret 15.02.2023

Målet med denne veiledningen er å gi deg som kjøper, og oss som selger tapet, trygghet for en god handel. I forhold til den ferdig tapetserte veggen er tapet et halvfabrikat. Vårt ansvar er rullen, ikke tapetet ferdig oppsatt. Når du har mottatt rullene er det viktig å sjekke at produktet er skadefritt og i henhold til bestilling. Eventuelle reklamasjoner er regulert i Forbrukerkjøpsloven, § 27 Reklamasjon og § 29 Retting og omlevering. Hvis tapetet settes opp av håndverker er reklamasjonsretten regulert i ”Lov om håndverkertjenester m.m. for forbrukere (Håndverkertjenesteloven)”. Se lovdata.no

«Tapet gir deg mer enn farge på veggen»

Kontroller varene

 • Sjekk at du har fått riktig tapet og at farge og design stemmer med det du bestilte.
 • Sjekk at alle rullene har samme batch-/innfargingsnummer.
 • Sjekk at det ikke er synlige feil på rullene.
 • Ta vare på alle etikettene når du åpner rullene.
  • Etikettene og kassakvitteringen er «verdipapirer» som du trenger hvis du må etterbestille.
  • De må fremlegges ved en eventuell reklamasjon.

Før du starter oppsettingen

 • Les oppsettingsanvisningen nøye og følg den!
  • Vær oppmerksom på tapetsymbolene som skal finnes på etiketten. De gir viktig informasjon om tapetets egenskaper og montering. Spesielt gjelder dette når tapetet skal endesnus.
  • Sjekk hver lengde før den settes opp. Dersom det skulle være feil på produktet, ikke sett det opp, men ta det tilbake til butikken.
  • Etter tre lengder, se på veggen fra noe avstand og i ulike vinkler. Ser alt bra ut.
  • Sjekk videre for hver rull du setter opp, og stopp umiddelbart dersom du oppdager feil. Dersom du setter opp et tapet med synlige feil, godkjenner du produktet og reklamasjonsretten bortfaller.
  • Er du i tvil, stopp umiddelbart og rådfør deg med butikken.
  • Ved tydelige produktfeil, at bilde av veggen, og ta ned tapetet før limet tørker.

 

 • Vent ikke for lenge med å sette opp tapetet.
  • Hvis monteringen utsettes, kan du ikke forvente at varen kan suppleres med samme produkt, batch-/innfargingsnummer.
  • Reklamasjonsretten opphører etter at du har hatt rimelig tid til å oppdage eventuelle feil.

Praktiske tips

 • Er underlaget klart for tapetsering?
  Det skal være rent, tørt, fast og slett. Ved sugende underlag, ved bruk av tapet med lav opacitet, eller når det er stor fargeforskjell mellom underlag og tapet, anbefales å forgrunne underlaget. Bruk da henholdsvis en egnet grunning eller en veggmaling med samme farge som tapetet. Dette vil gjøre det lettere å få pene tapetskjøter.
 • Sørg for at du har godt arbeidslys.
  Eventuelle feil er vanskelig å oppdage i for lite lys eller for sterkt lys.
 • Har du alt verktøyet du trenger?
  Saks, tapetkniv med ekstra blader, tapetsletter eller tapetbørste, lodd/vater, linjal, pensel og rull, bøtte med vann og svamp.

VED FEIL PÅ TAPETET

.

Feil som i sjeldne fall kan forekomme:

 • Flekker
 • Innfargingsfeil
 • Feil på mønsteret

Hvis du oppdager produktfeil under oppsetting:

 • Er du i tvil, stopp umiddelbart og rådfør deg med butikken.
 • Ta med tapetprøve, kvittering, etiketter og bilder av feilen til butikken.
 • Dersom feilen er på oppsatt tapet, får du erstattet kun én rull/tre lengder.
 • Reklamasjonsretten bortfaller ved manglende etiketter og kvittering, eller hvis du fortsatte tapetseringen etter at en feil ble eller burde ha blitt oppdaget.
 • Ved en opplagt produktfeil, ta bilde av veggen, og ta ned tapetet før limet tørker.
 • Det gis ikke erstatning for arbeidskostnader.

Hvis du setter bort tapetseringsjobben til andre:

 • Husk å gi den som skal sette opp tapetet detaljert (skriftlig) instruks om hvilket tapet som skal monteres hvor.
 • Hvis en håndverker får produktet av deg, har du ansvar for å sjekke at det er riktig tapet og at det er levert uten skader.
 • Hvis en håndverker setter opp et tapet med feil og mangler, har han/hun ansvar for jobben og materialene i hht. Lov om håndverkstjenester.
 • Hvis tapetet er bestilt via interiørarkitekt/-konsulent eller håndverker, har vedkommende ansvar for å sjekke at varen som blir levert er i hht. bestilling.
 • Husk at du står sterkere og har flere klagemuligheter ved eventuelle feil, dersom arbeidet er utført av en faglært håndverker.

TAPETSYMBOLER

Med hver rull tapet følger det en liten faktaseddel med tall og symboler. Denne er full av nyttig informasjon - både når tapetet skal settes opp, og da det skal vedlikeholdes. Derfor er det alltid lurt å lese faktaseddlen godt, og å ta vare på den for fremtiden.

Symbolene forteller noe om hvordan tapetet skal settes opp, hvordan det kan rengjøres, og angir hvor mye tapetet tåler av ulike påkjenninger. Produksjonsnummeret eller "batch-numer" er angitt på hver rull. Dette tall skal skal være det samme for alle rullene du kjøper for bruk i det samme rommet. Ulike numre kan bety bittesmå fargeforskjeller som vil syns når de kommer opp på store flater.

Dette betyr symbolene:

SYMBOL

BETYR

Lysinnfall

 

 

Tåler lys godt

 

Tåler middels med lys

Rengjøring

 

 

Avtørkbar ved oppsetting

 

Kan avtørkes lett med fuktig svamp

 

Kan rengjøres med mildt såpevann

 

Kan rengjøres med mildt såpevann og svamp/myk børste

Mønster

 

 

Ingen mønsterrapport

 

Rett mønsterrapport

 

Forskjøvet mønsterrapport

 

Endesnus: Annenhver lengde henges opp ned

Oppsetting

 

 

Lim påføres tapetets bakside

 

Lim påføres veggen

 

Forlimt. Limet aktiveres når vann påføres.

 

Settes opp med overlapp og skjæres.

Fjerning

 

 

Helt avrivbar

 

Spaltbar

 

Avtagbar i våt tilstand

Not. Rapport er en betegnelse som brukes for mønstrede tapeter. Det betyr høyden på mønsteret før motivet gjentas på nytt.

innhold