Faktaark for tapetselgere

publisert 17.01.2023

Målet med denne veiledningen er å gi deg som kjøper, og oss som selger tapet, trygghet for en god handel. I forhold til den ferdig tapetserte veggen er tapet et halvfabrikat. Selgeren ansvarer for rullen, ikke for tapetet ferdig oppsatt. Før kunden mottar rullene er det viktig å sjekke at produktet er skadefritt og i henhold til bestilling. Eventuelle reklamasjoner er regulert i Forbrukerkjøpsloven, § 27 Reklamasjon og § 29 Retting og omlevering. Hvis tapetet settes opp av håndverker er reklamasjonsretten regulert i ”Lov om håndverkertjenester m.m. for forbrukere (Håndverkertjenesteloven)”. Se lovdata.no

Når du veileder kunden

 • Finn ut hvor tapetet skal brukes og hvilke forventninger kunden har.
 • Avklar at tapetet egner seg i rommet det skal brukes og at underlaget er egnet for tapetsering. Gjør kunden oppmerksom på eventuelle «obs-punkter»: lysekthet, naturfibre, lim, mønsterrapport og egnet underlag etc.
 • Informer kunden om tapetets egenskaper og oppsetting. Gå igjennom aktuelle tapetsymboler.
 • Bestill nok tapet – tenk på mønsterrapport, skjæringsmonn og feilskjæringer. Anbefal gjerne kunden å kjøpe en »forsikringsrull», en ekstra rull som spares til eventuelle skader eller ombygginger. Ved ekstrabestillinger kan ikke samme batch-/innfargingsnummer
  garanteres.

Når du leverer ut tapetet

 • Sjekk at det er riktig tapet i henhold til bestilling.
 • Sjekk at tapetrullene er feilfrie.
 • Sjekk at samtlige ruller har samme batch-/innfargingsnummer.
 • Gi kunden «Tapetfakta: Til deg som har kjøpt tapet».
 • Gå igjennom sjekklisten med kunden.
 • Informer om at etiketten og kassakvitteringen er verdipapirer som ikke må kastes.

Hjelp kunden å lykkes med tapetseringen

 • Anbefal riktig lim og verktøy.
 • Minn om viktigheten av å lese oppsettingsanvisningen før man setter i gang.
 • Ved oppsetting av tapet: tørk av limsøl med ren, fuktig svamp, skift vann ofte. Arbeid alltid med rene hender.
 • Er underlaget klargjort for tapet? Det skal være rent, slett, tørt, fast. Hvis underlaget må grunnes, anbefales riktig grunningsmaling. (Dårlig resultat skyldes ofte feil på underlaget).
 • Minn kunden om viktigheten av riktig lys i rommet ved tapetsering.
 • Anbefal kunden å sjekke resultatet løpende. Etter tre lengder, se på veggen fra litt avstand og fra ulike vinkler. Gjør det samme etter hver tredje lengde som settes opp. (Man skal se etter flekker, innfargingsfeil, feil på mønsteret etc.) Er resultatet som forventet?
 • Om det oppstår tvil om montering, eller eventuelle produktfeil, skal kunden kontakte butikken, og ikke fortsette sette opp tapetet. Hvis kunden ikke stopper, bortfaller reklamasjonsretten.
 • Spør om kunden skal bruke håndverker eller gjøre jobben selv.

HVIS KUNDEN REKLAMERER PÅ TAPETET:

.

Slik er gangen i en reklamasjonssak:

 1. Kunden henvender seg til butikken med en klage.
 2. Kunden skal dokumentere at tapetet er kjøpt i butikken, og hvilket tapet det gjelder. Ta kopi av kassakvittering og etiketter fra tapetrullene.
 3. La kunden beskrive feilen med egne ord. Be om bilder eller prøver.
 4. La kunden beskrive måten tapetet ble montert på, og hvem som utførte tapetseringen.
 5. Hvis det er feil på produktet skal klagen behandles av butikken.

 

 • Reklamasjon er en sak mellom sluttkunde og butikk. Hvis butikken har forventninger om at leverandøren skal være med og dekke kostnader for reklamasjonen, må dette avklares med leverandøren, på forhånd.
 • Lytt til kunden, ta det ikke for gitt at det er feil på tapetet. Mange reklamasjoner skyldes feil på underlag og oppsetting. Be derfor kunden beskrive hva som er gjort og hvordan. Still åpne spørsmål.
 • Eventuelle feil dokumenteres ved at kunden:
  • Leverer tapetprøve.
  • Viser bilde av feilen.
  • Leverer kvittering.
  • Leverer etiketter.

Dette skjer ved en befaring:

 • Ved en opplagt reklamasjon fyller butikken ut et reklamasjonsskjema, og sender det til leverandøren sammen med dokumentasjonen.
 • Hvis befaring er nødvendig, utføres den av butikken.
 • Under befaring samles fakta; be kunden forklare gangen i oppsettingen, hvem som har satt det opp, hvordan veggen så ut før etc. Ta bilder av feilen/skaden.
 • Unngå misforståelser og ubehagelige diskusjoner. Saken skal ikke behandles og avgjøres under befaringen.
 • Kontakt leverandøren etter befaring for å avklare reklamasjonen.
 • Ved vanskelige avgjørelser, ta kontakt med leverandøren

TAPETSYMBOLER

innhold