Reklamasjon

Faktaark for tapetkjøper

Målet med denne veiledningen er å gi deg som kjøper, og oss som selger tapet, trygghet for en god handel. I forhold til den ferdig tapetserte veggen...

Faktaark for tapetselgere

Målet med denne veiledningen er å gi deg som kjøper, og oss som selger tapet, trygghet for en god handel. I forhold til den ferdig tapetserte veggen...